Redaktör

En redaktörsläsning behöver du när ditt manus är ordentligt genomarbetat, där storyn sitter och du är redo att pilla på detaljnivå.

Jag erbjuder två redaktörsvarianter.

Redaktörsutlåtande.

Jag går igenom på detaljnivå det som kan bearbetas för att höja manuset ännu ett snäpp genom bland annat språk, logiska luckor, scener, upprepningar, förtätning, utbyggnad, gestaltning och så vidare. Jag skriver även kommentarer direkt i manus.

1500 kr + 13 öre/ord.

Redaktörsgenomgång.

Med språkgranskning. Här fokuserar jag på språket och jobbar med ordval, meningsuppbyggnad, styckesindelning, språkriktighet, stilnivå, flyt, variation och förtätning. Jag gör en genomgång på detaljnivå och gör ändringsförslag och kommentarer direkt i manus.

1500 kr + 14 öre/ord.

Jag använder Spåra ändringar-funktionen i Word och vill att även du gör det för att underlätta vårt gemensamma arbete.

Om du vill anlita mig igen inom ett år får du 10% rabatt på lektörs- och redaktörstjänster.

Alla priser är inklusive 25% moms.

Kontakta mig på faglarforlag@gmail.com