Frida Hallberg

Författare från Hälsingland som skriver magisk litteratur i form av relationsromaner, jordnära fantastik och nordisk fantasy. Berättelser som går utanför verklighetens gränser och som ifrågasätter hur vi lever här på jorden. Böcker där den överenskomna verkligheten möter mytologiska väsen och andra världar. Där det viktiga är relationerinte bara mellan människor, utan även mellan människor och djur, människor och natur, djur och djur, väsen och människa, döda och levande. Böcker som får dig att både skratta, gråta och längta ut i skogen.

 

Samtidigt som mycket har blivit möjligt här i verkligheten, blir den allt snävare.

Om du omöjligen kan passa in, vart tar du vägen då? Om du, hur du än vänder och vrider på dig, inte kan finna en plats bland de alternativ som erbjuds, hur ska du leva då?

Att hålla sig undan kan inte vara enda möjligheten för dig att få finnas till.
Att ta din plats är bland det modigaste du kan göra. Det är inte lätt och du kommer att bli motarbetad.

Folk som inte ställer sig i ledet har alltid ansetts besvärliga.
De har kallats för häxor.
Det är en av anledningarna till att jag skriver om häxor.
Mina häxor har förmågor de flesta inte besitter. Men att gå andra vägar än de som förväntas kräver nog att du äger särskilda förmågor även i verkligheten.
Det kanske är en magisk kraft.

Det krävs styrka och mod att kunna trolla!

Längtar du efter en värld där det är möjligt? Det du längtar efter. Där din väg inte är osannolik och förlöjligad.
Vill du läsa om personer som gör som de vill? I världar där magin är mycket mer påtaglig än här. Där vidgandet av verkligheten är lättare än här hos oss.

En bok är inte bara underhållning för stunden. Den kan skänka dig förmågor som du kan ta med dig ut i din värld och vidga din verklighet.
Magi är verklig!

Det är inte bara unga människor som behöver dessa berättelser.
De unga har ofta ännu inte stelnat i den överenskomna verkligheten.
Kanske är behovet av sagor ännu större hos vuxna. Vi behöver bara lite mer bearbetning för att släppa in dem. Våga vidga vår värld!

Vi förväntar oss revolution från de unga. Tycker till och med att det är lite besvärligt.
Att läsa och ta till sig berättelser som inte ser ut som den verklighet vi vaggats in oss i är den sanna, är kanske otäckt. Att ifrågasätta den är obekvämt. Att ifrågasätta sina egna livsval kan vara riktigt obehagligt.

Börja med att läsa berättelser som utspelar sig utanför din verklighet. Det är ett första steg i din egen revolution.

Utgivning


Frida Hallbergs tre första böcker hör ihop och har ett delvis gemensamt persongalleri, men kan läsas som fristående verk i valfri ordning. Vald av Vargar och Vald av Solen är de två första delarna i Norvalaserien.

Frida medverkar och är redaktör i antologin Hälsingesagor (2020).